Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Toplantı Zamanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi'nin 8. maddesine göre Kurul, ayda bir olmak üzere toplanacaktır.
           Toplantılar her ayın ilk haftası yapılması planlanmaktadır. Başvurmadan önce verilerin toplanması planlanan zamanın üçüncü haftadan itibaren başlatılması gerekmektedir.