“Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu" Kastamonu Üniversitesi Senatosunun 06.07.2021 tarih ve 2021/125 sayılı toplantısında kabul edilen "Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi"nin 7. maddesi uyarınca Rektör tarafından 2 (iki) yıllık süreyle seçilen 7’şer (yedişer) üyeden oluşur.

Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu çalışmalarını "Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi"ne göre yürütmektedir.

Yönergenin amacı; Kastamonu Üniversitesi birimlerindeki bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallar ile Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının oluşumu, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerini belirlemektir.