2021-2022 YILI ETİK KURULUMUZDA YAPILAN FAALİYETLER

Etik Kurul Toplantı Tarihi

Etik Kuruluna Yapılan Başvuru Sayısı

Olumlu Başvuru Sayısı

Ret Olan Başvuru Sayısı

25.03.2021

99

96

3

01.06.2021

22

19

3

02.07.2021

34

29

5

07.09.2021

37

30

7

12.10.2021

25

22

3

02.11.2021

13

7

6

07.12.2021

40

24

16

04.01.2022

45

38

7