Etik Kurula 3 şekilde başvuru yapılır.

  • Etik Kurulun Web sayfasındaki formlar doldurulup, dilekçe ile birlikte bağlı olduğunuz Dekanlık, Yüksekokul, Enstitü veya Biriminize başvuru yapılmalı,
  • veya UBYS üzerinden dilekçe usulü ile, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna hitaben olmak kaydıyla yazma yetkisi olanlar Dekanlık, Yüksekokul, Enstitü ve Birimine başvurmadan sistem üzerinden başvuru yapabilir,
  • veyahut Rektörlük kanalıyla yapılır. Web sayfasındaki hazır matbu olarak verilen dilekçe doldurulup, gerekli formlar Ek kısmına eklenerek Rektörlüğün Genel Evrak Birimine teslim edilir.

Dilekçe için tıklayınız.

a) Başvuru Formu için tıklayınız.

b) Aydınlatılmış Onam Formu için tıklayınız

c) Ebeveyn Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu için tıklayınız.

d) Çocuk Rıza Formu için tıklayınız.

e) Özgeçmiş Formu için tıklayınız.

f) Başvuru Kontrol Listesi için tıklayınız.

 

 

Yukarıdaki istenilen belgeler Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nin 9. maddesinin 3. fıkrasına istinaden talep edilmektedir.

Başvuruda sorumlu araştırmacı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur:

a)Başvuru Dilekçesi: Sorumlu araştırmacı tarafından yazılır ve imzalanarak sisteme yüklenir.

b)Başvuru Formu: Başvuru formu araştırma önerisi için gerekli olan ekleriyle birlikte eksiksiz bir biçimde doldurulur ve bütün araştırmacılar tarafından imzalanır.

c)Onam Formları: Araştırma verileri doğrudan katılımcılardan toplanacaksa yetişkin katılımcılar için Aydınlatılmış Onam Formu, çocuklar için Çocuk Rıza Formu ve Ebeveyn Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

ç)Araştırmacıların Özgeçmişleri: Araştırmacılar tarafından akademik özgeçmişleri sisteme yüklenir.

(4)Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.